Numere complexe

Forma algebricã a numerelor complexe

Modulul unui numãr complex

Forma trigonometricã a numerelor complexe

Formula lui Moivre

Extragerea rãdãcinii de ordinul n dintr-un numãr complex

Ecuaţia binomã